Trong 3 ngày từ ngày 9/1 đến ngày 11/1/2020 sở GD & ĐT đã tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học. Kết thúc cuộc thi  Em Trần Anh Kiệt lớp 11A cùng thầy giáo hướng dẫn Lê Văn Chấu đã đạt giải tư với dự án Tác động làm thay đổi hành vi tảo hôn của học sinh nữ h're ...