Lúc 7h 30 phút sáng ngày 23/3/2020 tổ xã hội đã tổ chức lao động thực hiện những nội dung như vệ sinh sân trường, hành lan dãy phòng học và dãy phòng thí nghiệm, phòng họp tổ.